Pantein Extra en Privacy

Pantein Extra verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van leden, formele contactpersonen, samenwerkingspartners, dienstverleners, medewerkers en anderen die in het kader van onze dienstverlening gegevens met ons delen. Ook verwerken we gegevens bij een bezoek aan onze website. 

Bescherming van de privacy van al degenen die gegevens aan Pantein Extra toevertrouwen vinden wij heel belangrijk. Het is ons uitgangspunt dat we altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving omgaan met persoonlijke gegevens.

 

Niet meer dan nodig
We leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig is. We zorgen ervoor dat er altijd een wettelijk grondslag is. Pantein Extra legt persoonsgegevens vast voor het beheer van uw lidmaatschap en de bemiddeling naar dienstverleners en/of t.b.v. uw collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekeraar. We leggen gegevens vast om de overeenkomst die we met u zijn aangeven uit te voeren. Uw gegevens bewaren we zolang deze nodig zijn en conform de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Als er geen wettelijk bewaartermijn is, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Met organisaties waarmee we samenwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst af indien zij op ons verzoek gegevens verwerken.
Alle gegevens die we vastleggen staan vermeld in het zogenaamd verwerkersregister. Daarin is tevens te lezen met wie sommige van deze gegevens worden gedeeld (denk bijvoorbeeld aan onze dienstverleners) en welke beveiligingsmaatregelen Pantein Extra daarbij heeft getroffen.

 

Leden
Pantein Extra legt persoonsgegevens vast van leden. Daarbij gaat het om gegevens die nodig zijn voor de bemiddeling naar goede en veilige dienstverlening.
Kiest u er voor om via een contactpersoon met Pantein Extra te communiceren? Dan registreren we ook de namen en contactgegevens van uw contactpersoon. Het lidmaatschap van Pantein Extra geldt voor het hele huishouden. Daarom kan Pantein Extra ook de namen van uw huisgenoten registreren.

 

Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Pantein Extra gebruikt uw gegevens om:

 • Aanmeldingen voor het lidmaatschap, diensten, bijeenkomsten, cursussen en ledenpanel te verwerken;
 • Een juiste administratie te voeren t.b.v uw lidmaatschap;
 • Met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Informatie te verstrekken over producten of diensten van Pantein Extra;
 • Te bemiddelen naar de dienstverleners voor aan-huis dienstverlening;
 • Uw collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar te verantwoorden;
 • Het magazine en de ledenpas te kunnen versturen naar leden; 
 • Verschuldigde bedragen te kunnen berekenen, vastleggen en innen;
 • Complimenten en klachten te kunnen afhandelen;
 • Onze website te kunnen verbeteren;
 • Aanmeldingen voor de maandelijkse nieuwsbrief en het online magazine van Pantein Extra te verwerken.


Wie heeft toegang tot de gegevens?
Pantein Extra gaat voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Wij controleren wie gegevens heeft ingezien.

 

Uitwisseling met dienstverleners
Alleen de personen met wie wij u bemiddelen hebben toegang tot uw gegevens. Indien wij u doorverwijzen naar een dienstverlener kunnen wij uw gegevens alleen na uw toestemming delen met deze dienstverlener. We maken daarbij gebruik van beveiligde systemen.

 

Website
Pantein Extra verzamelt via de website www.panteinextra.nl statistische gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Pantein Extra gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. De website kan dus anoniem geraadpleegd worden. Ook kunnen bezoekers via de website een vraag stellen, informatie opvragen of zich inschrijven voor een nieuwsbrief. De formulieren die hiervoor gebruikt worden zijn beveiligd en de inhoud kan alleen geraadpleegd worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn en/of de informatie nodig hebben voor het klantencontact. Meer informatie over onze werkwijze bij de website vind u hier: https://www.panteinextra.nl/proclaimer.
Wanneer u via www.panteinextra.nl lid wordt, een dienst regelt, u aanmeldt voor de online nieuwsbrief of het online magazine, registreert Pantein Extra uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

 

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Pantein Extra gaat voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Cookies
Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.


Beveiliging
Pantein Extra neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Uw rechten
• Inzagerecht;
• Correctie en verwijderingsrecht;
• Recht van bezwaar;
• Recht van beperking
• Recht van gegevensoverdraagbaarheid;
• Intrekken van toestemming;
• Kennisgevingsplicht.

 

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om uw identiteit aan te tonen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming
Pantein Extra heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Pantein Extra over de privacywetgeving. Als betrokkenen kunt u zich ook wenden met privacy vragen tot de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht het – ondanks onze maatregelen – voorkomen dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over uw privacy kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van Pantein. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris vindt u op de website: https://www.pantein.nl/klacht-of-compliment. 

Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteits Persoonsgegevens via de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Snel naar...

 • Direct lid worden

  Iedereen die lid is van Pantein Extra kan gebruik maken van het ruime aanbod van diensten aan huis, zoals een pedicure, glazenwasser, kapster, gezelschap of een maaltijdservice.


  Lees verder
 • Alle diensten

  Alle diensten van Pantein Extra op een rij.


  Lees verder
 • Hulpmiddelen
  Lees verder
 • Korting zorgverzekering
  Lees verder
 • Korting schadeverzekering

  Pantein Extra vindt het belangrijk dat leden een verzekering kunnen afsluiten die bij hen past met uitstekende voorwaarden en een voordelige premie.


  Lees verder
 • Online nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en aanbiedingen van Extra?


  Lees verder

Volg ons

Twitter Pantein Zorggroep Facebook Pantein Zorggroep Instagram Pantein Zorggroep LinkedIn Pantein Zorggroep